Info
postiloendi teenus
SYMPA kasutajaliides AvaldusKüsimused ja vastused
Info
· Postiloendite nimekiri
· Postiloendiserveri tarkvara
· Küsimused ja vastused
Postiloendi loomine
· Teenuse kasutamise kord
· Avaldus postiloendi loomiseks
Postiloendi haldamine
· SYMPA käsud
Postiloendi kasutamine
· SYMPA käsud
Vanad postiloendid
· Vanad postiloendite arhiivid
Lisa
· SYMPA projekt
Avaldus postiloendi loomiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli IT osakonnale.

Avaldusel tuleb kindlasti märkida avalduse esitaja, taotleja organisatsioon, postiloendi haldur, postiloendi nimi ja selgitus.


© Tartu Ülikool listmaster@lists.ut.ee | ITO