Info
postiloendi teenus
SYMPA kasutajaliides AvaldusKüsimused ja vastused
Info
· Postiloendite nimekiri
· Postiloendiserveri tarkvara
· Küsimused ja vastused
Postiloendi loomine
· Teenuse kasutamise kord
· Avaldus postiloendi loomiseks
Postiloendi haldamine
· SYMPA käsud
Postiloendi kasutamine
· SYMPA käsud
Vanad postiloendid
· Vanad postiloendite arhiivid
Lisa
· SYMPA projekt
Postiloenditeenuse kasutamise kord

Käesolev dokument reguleerib Tartu Ülikooli postiloenditeenuse kasutust ning määrab üleminekuaja, mille lõppedes peab teenus vastama seatud korrale.

1. Postiloend

Postiloend (mailinglist, list, jne.) on mugav võimalus suhelda sarnaste huvidega inimestega e-posti vahendusel. Ühte arvutisse tekitatakse nimekiri mingil teemal vestlemisest huvitatud inimeste e-posti aadressidest ja sellele nimekirjale antakse omakorda e-posti aadress. Kui üks postiloendi liige saadab postiloendi aadressil kirja, siis saadetakse see automaatselt edasi kõigile postiloendi tellijatele. Kui keegi tellijatest soovib saadetud kirja kohta midagi öelda, saadab ta vastuse postiloendi aadressile ja see saadetakse jälle kõigile vastava postiloendi tellijaile. Tekib omamoodi elektronkonverents.

2. Kellele on teenus suunatud

Teenus on Tartu Ülikooli põhikirjas sätestatud eesmärgi saavutamiseks ja toetamiseks.

Tartu Ülikooli postiloenditeenuse sihtgrupp on eelkõige Tartu Ülikooli akadeemiline struktuur, üliõpilased, haldus- ja struktuuriüksused. Teisejärguliselt pakub Tartu Ülikool postiloenditeenust muudele õppe- ja teadusalastele organisatsioonidele nagu korporatsioonid, teadusalased organisatsioonid, jne.

Teenuse kliendid jaotatakse kahte gruppi sõltuvalt kliendi seotusest ülikooliga:

1. grupp - ülikooliga lähedalt seotud kliendid

· Haldus ja tugistruktuuriüksused
· Ülikooli asutused
· Muud TÜ asutused ja organisatsioonid
· Teaduskonnad
· Õppeained
· Erialade üliõpilased


2. grupp - ülikooliga kaudselt seotud kliendid

· Korporatsioonid ja tudengiorganisatsioonid
· Teadusalased teemad
· Muud õppe- ja teadusalased organisatsioonid

3. Teenuse osutaja

Postiloenditeenust osutab Tartu Ülikooli Infotehnoloogia osakond, kes tagab teenuse kvaliteedi.

4. Postiloendi loomine

Postiloendi loomiseks täidab soovija avalduse ning esitab selle postiloenditeenuse osutaja poolt määratud haldurile. Avaldus esitatakse kas kirjalikult, e-maili teel aadressile listmaster@lists.ut.ee või internetist aadressilt http://lists.ut.ee.

Avalduses peab olema märgitud postiloendi soovija (avalduse esitaja), omanik (organisatsioon), haldur (postiloendi haldur), postiloendi nimi ja selgitus postiloendi loomise vajalikkusest.

Postiloendi loomise otsustab postiloenditeenuse haldur vastavalt käesolevale korrale.

5. Postiloendi sulgemine

Postiloend suletakse juhul, kui

· postiloendi omanik või haldur avaldab selleks soovi
· rikutakse käesolevat korda või teisi ülikooli eeskirju või postiloend ei vasta nõuetele
· postiloendisse viimasest postitusest on möödunud vähemalt 12 kuud.

6. Nõuded postiloendile ja selle haldurile

· Postiloendi kaudu ei tohi saata rämpsposti
· Postiloendi haldur peab omama teadmisi postiloendi haldamisest ning tegelema aktiivselt postiloendi haldamisega

7. Postiloendi nime soovituslikud kujud

NB! Kõik nimeosad võivad olla tähistatud sobivate lühenditega.

Ülikooli asutused
- asut[us].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- asut[us].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

asutus.rmt@lists.ut.ee
rert@lists.ut.ee
asutus.tyrikolledzh.info@lists.ut.ee
Muud TÜ asutused ja organisatsioonid
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- tyorg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- tyorg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

org.mty-ty.info@lists.ut.ee
tyrp@lists.ut.ee
org.tartuylikooliraamatupood@lists.ut.ee
Teaduskonnad, instituudid, õppetoolid, jne
- teadusk[ond].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadusk[ond].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

teaduskond.matemaatika.info@lists.ut.ee
teaduskond.filosoofia@lists.ut.ee
teaduskond.fil@lists.ut.ee
flee.ekv@lists.ut.ee
Haldus ja tugistruktuuriüksused
- strukt[uur].<üksus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- strukt[uur].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

strukt.ito.siseinfo@lists.ut.ee
strukt.haldusosakond@lists.ut.ee
struktuur.dfrh@lists.ut.ee
dait@lists.ut.ee
Õppeainete listid
- aine.<ainekood>@lists.ut.ee
- aine.<teaduskond>[.<instituut>].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

aine.mt.ati.syshald@lists.ut.ee
aine.matemaatika.matan@lists.ut.ee
aine.mtat.03.001@lists.ut.ee
Erialade üliõpilased
- eriala.<teaduskond>.<eriala>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee
- eriala.<lühend>.<lühend>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee

N:

eriala.matemaatika.it.02@lists.ut.ee
eriala.mat.stat.01@lists.ut.ee
Tudengiorganisatsioonid ja asutused
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- torg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- torg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

torg.eays@lists.ut.ee
Korporatsioonid
- korp[oratsioon].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- korp[oratsioon].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

korporatsioon.ugala.info@lists.ut.ee
korp.sakala@lists.ut.ee
Teadusalased teemad ja organisatsioonid
- teadus.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadus.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
Muud asutused ja organisatsioonid
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
8. Üleminekuaeg

Postiloendi teenuse peab vastama käesolevale korrale hiljemalt 01.septembriks 2002.a.

Võimalikud alternatiivserverid postiloenditeenuse kasutamiseks väljaspool Tartu Ülikooli:

· SpinNetMailList - http://www.spin.ee
· Yahoo! Groups - http://groups.yahoo.com
· Topica Exchange - http://www.topica.com


© Tartu Ülikool listmaster@lists.ut.ee | ITO