Avaldus uue listi tegemiseks
Koolide jaoks on oma listserver lists.eenet.ee, sinna listi saamiseks kontakteeruge server@eenet.ee
Listide nimetamise reeglid
Listi nimi*
Milleks listi tarvis on?*
Teie nimi*
Sellel aadressil hakkate saama listi haldamisega seotud kirju
Teie e-posti aadress*
Lühike kirjeldus
Listi kommentaaririda*
Akronüüm lisatakse kõikide kirjade subject reale koos kirja numbriga.
Akronüüm*
Kas listi arhiiv on avalik jah ei
Kas iga soovija saab listiga vabalt liituda jah ei
Kas listi saab kirjutada ainult listiga liitunu jah ei

server@lists.ut.ee