Sisene
 
Eelistused Minu listid Esilehele Abi
aine.mt.andmeanalyys1@lists.ut.ee
Õppeaine "Andmeanalüüs 1." postiloend.
   
 
Listi info
 
 
Liikmeid: 96

Omanikud:
Mare Vähi
Moderaatorid
Martin Vahi
 
 
Liitu listiga
 
 
Eemalda ennast listist
 
 
Arhiiv
 
 
Listi kirjutamine
 
 
Jagatud veeb
 

Tegu on suhtlusruumiga:
  • projekti meeskondade moodustamiseks
  • meeskondade vahelise infovahetuse soodustamiseks(ärgitamiseks)
  • testandmete hankimist puudutava koostöö soodustamiseks
  • õppeainet puudutavate üldiste teadete dubleerimiseks
  • lihtsalt vabameelseteks aruteludeks, mille iganes puhul sellises listis arutamisest või väljahõikamisest kasu võib tulla
  • ??? jne. jne. jne. ???
Töötab kasutades Sympa 3.2.1