SYMPA -- Systeme de Multi-Postage Automatique
         (Automaatne e-posti listide süsteem)

              Kasutajajuhend


Sympa on e-posti listide haldamise tarkvara, mis võimaldab lihtsalt
kontrollida listide liikmeid, arhiive ning modereerimist. 

Kõik käsud sympale tuleb saada e-posti aadressil sympa@lists.ut.ee

Te võite saata mitu käsku ühes teates. Need käsud peavad olema kirja sisus
ning iga käsk peab olema eraldi real. Kirja sisu ignoreeritakse, kui tema
tüüp ei ole text/plain. Juhul, kui teie e-posti programm ei oska saata 
text/plain tüüpi kirju, võite saata käsu ka kirja teema-(Subject:) real.

Sympa käsud on:

 HELp            * Saadab teile sellesama abifaili
 INFO            * Info listi kohta
 LISts            * Selle serveri poolt hallatavte listide nimekiri
 REView <list>        * Näitab listi <list> lugejaid
 WHICH            * Näitab, milliste listide liige te olete
 SUBscribe <list> <GECOS>  * Selle käsuga saab listi <list> liikmeks. 
                <GECOS> kohale kirjutage täiendav info enda 
			    kohta (näiteks nimi)
 UNSubscribe <list> <EMAIL> * Selle käsuga saab lahkuda listist <list>.
                <EMAIL> asemele kirjutage teie aadress, mis on 
			    listis, juhul kui listis olev aadress erineb 
			    sellest aadressist, mis on teil From: real.
 UNSubscribe * <EMAIL>    * Analoogne eelmisega, ainult lahkute kõikidest
                listidest
 SET <list|*> NOMAIL     * Peatab listi(de)st kirjade tulemise, jääte
                listi(de) liikmeks siiski edasi.
 SET <list|*> DIGEST     * Kirjad listi(de)st tulevad kokkuvõtetena.
 SET <list|*> SUMMARY    * Saate kirjadest vaid indeksi.
 SET <list|*> NOTICE     * Saate igast kirjast vaid teemarea. 

 SET <list|*> MAIL      * Saate listi normaalselt (kirjadena)
 SET <list|*> CONCEAL    * Saate varjata oma listi liikmestaatust
 SET <list|*> NOCONCEAL   * Saate oma liikmestaatuse nähtavaks teha


 INDex <list>        * Saate listi <list> arhiivifailide nimekirja 
 GET <list> <file>      * Saate faili <file> listi <list> arhiivist
 LAST <list>         * Saate viimase kirja listist <list>
 INVITE <list> <email>    * Kutsute aadressi <email> liituma listiga <list>
 CONFIRM <key>        * Kinnitate listi kirja saamtist (sõltub listi
                seadetest)
 QUIT            * Näitab, et käsud on lõppenud (signatuuri 
                varjamiseks).

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Järgnevaid käskusid saavad kasutada vaid listide omanikud ja moderaatorid:

 ADD <list> user@host First Last * Lisate kasutaja listi. 
 DEL <list> user@host      * Kustutae kasutaja listist.
 STATS <list>          * Listi <list> statistika
 EXPire <list> <old> <delay>   * Algatab aegumisprotsessi listi <list>
                  lugejate hulgas, kes ei ole kinnitanud oma
				  liikmestaatust <old> päeva jooksul.
				  Lugejatel on <delay> päeva aega kinnitada
				  oma lugejastaatust.
 EXPireINDex <list>       * Näitab käesoleva aegumisprotsessi staatust
                  listis <list>
 EXPireDEL <list>        * Peatab aegumisprotsessi listis <list>
 REMIND <list>          * Saadab meeldetuletusteate igale listi 
                  liikmele. (Nii saab teavitada listi liikmeid
				  nende tegelikest e-posti aadressidest lists)
Moderaatoritele: 

 DISTribute <list> <clef>    * Modereerimine: kirja aktsepteerimine 
 REJect <list> <clef>      * Modereerimine: kirja tagasi lükkamine
 MODINDEX <list>         * Modereerimine: modereeritavate kirjade

                  nimekirja näitamine.