Sisene
 
Eelistused Minu listid Esilehele Abi
go-lab@lists.ut.ee
Go-Lab projekti eesti kogukond - pilootkoolid ja partnerid
   
 
Listi info
 
 
Liikmeid: 98

Omanikud:
Mario Mäeots
Urmas Heinaste
Moderaatorid
 
 
Liitu listiga
 
 
Eemalda ennast listist
 
 
Arhiiv
 
 
Listi kirjutamine
 
 
Jagatud veeb
 

Go-Lab — ülemaailmsed internetipõhised uurimusliku õppe laboratooriumid loodusteaduste õppimiseks koolis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekti eesmärk: Go-Lab projekti eesmärk on luua keskkond kaugjuhitavate laborite, nende andmebaaside ja virtuaalsete (internetipõhiste) laborite laialdaseks kasutamiseks hariduses. Selleks pakutakse võimalusi loodusteaduste õppimiseks uurimuslikul viisil, mis toetab sügavate teadmiste omandamist ja uurimuslike oskuste arengut ning suunab õppijaid valima (loodus)teadustega seotud karjääri. Go-Lab keskkond võimaldab õppijatel (10-18-aastased) viia läbi teaduslikke eksperimente personaliseeritud keskkonnas, mis on struktureeritud lähtudes pedagoogilistest seisukohtadest ja milles õppimine on toetatud, sh ühisõppe vahenditega. Õpetajatele pakub Go-Lab veebipõhise võimaluse ühendada laborid pedagoogiliste stsenaariumitega ja kasutada tekkinud õpikeskkonda õppetöös, saades vajalikku tuge. Moodulipõhine ülesehitus ja uurimusliku õppe stsenaariumitele tuginemine soodustavad täiendavalt internetipõhiste laborite kasutuselevõttu klassis. Laborite omanikele pakub Go-Lab võimaluse liituda keskkonnaga, mis soodustab nende labori laialdast kasutamist. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vaata ka projekti kodulehte http://www.go-lab-project.eu/
Töötab kasutades Sympa 3.2.1