Sisene
 
Eelistused Minu listid Esilehele Abi
kultuur.teated@lists.ut.ee
kultuuriteated ja -kuulutused
   
 
Listi info
 
 
Liikmeid: 411

Omanikud:
Laur Järv
Moderaatorid
Laur Järv
 
 
Liitu listiga
 
 
Eemalda ennast listist
 
 
Arhiiv
 
 
Listi kirjutamine
 
 
Jagatud veeb
 

List kultuur.teated

List / uudisterubriik
kultuur.teated@lists.ut.ee / ee.kultuur.teated

KODUKORD

Eessõna mõttes olgu ühtlasi vihjatud, et alati on teretulnud, kui leiate võimaluse kultuur.teated listist teavitada ka omi sõpru-tuttavaid ja muid huvilisi, kel vahest pole selle olemasolust siiani aimu (või kes ei jaga listidest üldse midagi ;-).

1. Listi eesmärk ja tegutsemispõhimõtted.
2. Millised sõnumid on listi oodatud, millised mitte?
3. Mida pidada silmas sõnumite saatmisel?
4. Kuidas toimub sõnumite toimetamine (modereerimine)?
5. Kes vastutab sõnumites oleva teabe õigsuse eest?
6. Kuidas sõnumeid lugeda saab?

1. Listi kultuur.teated eesmärk on vahendada kultuuriteateid ja -kuulutusi.

Et vältida listi risustumist kõrvaliste sõnumitega, on kultuur.teated toimetatav (modereeritav). Listi toimetajad (moderaatorid) teevad seda tööd vabatahtlikult ja vabast ajast. Oma tegevuses juhindub list käesolevast kodukorrast ja interneti headest tavadest ning sellisena ei taotle mingeid kasumlikke (kommerts) eesmärke.

2. Millised sõnumid on listi oodatud, millised mitte?

Listi on oodatud eelkõige sõnumid mitmesuguste kultuurisündmuste ja -projektide toimumise kohta. Näiteks kontsertide, etenduste, näituste, festivalide, esitluste jms kuulutused, samuti teated avalike loengute, seminaride, konverentside, koolide, temaatiliste päevade jms kohta. Lisaks on teretulnud ka info uute kultuuriteemaliste veebisaitide kohta.

Listi ei ole oodatud sõnumid, mis pole teated, muuhulgas:

 • hinnangud, arvustused, kommentaarid jms;
 • täpsustavad küsimused jms - need võiks saata otse kuulutuse saatjale, kes juhul, kui tegemist on olulise kuulutuses märkimata jäänud lisainfoga, võib täpsustused ise listi edastada;
 • ostu, müügi jms kuulutused.
Samuti ei ole kultuur.teated mõeldud edastama sõnumeid meelelahutuslike, poliitiliste vms. ürituste kohta.

3. Mida pidada silmas sõnumite saatmisel?

Kui soovite edastada teadet kõigile listi lugejaile, siis saatke teadet sisaldav ja asjakohase Subject:-reaga varustatud kiri aadressil
kultuur.teated@lists.ut.ee .

Enne kirja ärasaatmist veenduge, ega teate tekstist pole kogemata ununenud mingisugune vajalik teave - näiteks ürituse toimumise aeg ja koht (kuna listi loevad inimesed üle Eesti, siis määratleda kohana lihtsalt 'peahoone', 'kultuurimaja' või tänav-majanumber ei pruugi olla piisavalt selge ja ühene). Samuti on soovitav teates tuua ära viide täiendava informatsiooni saamise võimalustele (e-post, veebilehekülg vm).

Pöörake tähelepanu ka sellele, et kirja teemarida (Subject) oleks võimalikult asjakohane ja ülevaatlik. Niisugused teemaread, kus figureerib üksnes 'pressiteade', 'seminar', 'kontsert' vms, ei kanna praktiliselt mingisugust informatsiooni!

Kui saadate edasi võõrkeelse teate, siis lisage sellele vähemalt eestikeelne kokkuvõte ja pealkiri.

Teated palume saata kirja põhikehas tavalise teksti kujul. See tähendab mitte manuse-attachmendina, näiteks .doc formaadis. Kui soovite oma teatega siiski mingit mitte tekstiformaadis infot (näiteks pilte vms) seostada, siis pange see võimalusel veebis välja ning kultuur.teated listi minevasse sõnumisse lisage üksnes vastav veebiviide.

Täpitähti ja muid diakriitilisi sümboleid silmas pidades on soovitav kasutada kirjas iso-8859-1 (Western) või iso-8859-15 (uus eurostandard) märgistikku.

Saatke oma teade aegsasti enne ürituse algust (ikka paar päeva varem).

4. Kuidas toimub sõnumite toimetamine (modereerimine)?

Listi lähetatud kirjad jõuavad kõigepealt listi toimetajate (moderaatorite) postkastidesse. Toimetaja vaatab teate läbi ja sobivuse korral (vt ülal) lubab selle edasi, nii et kiri levib juba kõigile listi tellijatele ja peegeldusena ka vastavasse uudisterubriiki. Toimetaja teate sisu ega vormistust muuta ei saa.

Kui kõik toimetajad leiavad, et mingi teade listi ei sobi, siis jätavad nad selle edasi saatmata ning teade laiali ei levi. Ka juhul, kui teade on aegunud (vastav üritus on juba aset leidnud), ei pea toimetaja mõttekaks enam teadet listi saata.

Hetkel on kultuur.teated listil kaks toimetajat, kes püüavad saabunud sõnumid läbi vaadata ja listi edastada vähemalt kord päevas (nädalavahetuste, pühade ja suvepuhkuste ajal aga tõenäoliselt harvemini). Kuna toimetajad tegelevad listiga oma vabast ajast, siis võib harva juhtuda ka muid lühemaid või pikemaid seisakuid ning segadusi. Otse toimetajatele saab kirjutada aadressil
kultuur.teated-request@lists.ut.ee .

5. Kes vastutab sõnumites oleva teabe õigsuse eest?

Sõnumites oleva teabe õigsuse eest vastutab sõnumi saatja, mitte toimetajad.

6. Kuidas sõnumeid lugeda?

Sõnumite lugemiseks on neli võimalust:

 • Listi kultuur.teated@lists.ut.ee kaudu.

  Selleks tuleb kõigepealt listiga liituda, ehk saata kiri aadressil sympa@lists.ut.ee, mille sisuks
  subscribe kultuur.teated Oma Nimi

  kus "Oma Nimi" asemel mõistagi oma nimi. Seepeale saadab Sympa listirobot teile kontrollkirja, millele tuleb vastata järgides seal toodud juhendit.

  Teine võimalus listiga liitumiseks on kasutada nuppu "Liitu listiga" selle lehe vasakul ääres.

  Listide kohta lähemalt vt Tartu Ülikooli postiloenditeenus.

 • Veebiarhiivi kaudu.

  Kõik listi kultuur.teated kirjad talletatakse arhiivis.

 • Tartu Kultuuriakna kaudu.

  Listi kultuur.teated kirjad peegelduvad ka Tartu Kultuuriaknas.


Viimati uuendatud 28. aprillil 2008.
Töötab kasutades Sympa 3.2.1