Sisene
 
Eelistused Minu listid Esilehele Abi
Mailing lists service
Ainete listid
  3@lists.ut.ee
Kolmanda rühma meililist
 
  aine.ajm.juhendajad@lists.ut.ee
Arvutijuhitavate mõõtmiste kursuse juhendajate postiloend
 
  aine.andmehaldus05@lists.ut.ee
andmehaldus kursus 2005
 
  aine.arot.00.025@lists.ut.ee
Vastsündinu ja imiku hooldus
 
  aine.ati.arvutigraafika@lists.ut.ee
Aine "Arvutigraafika" list
 
  aine.ati.cpp@lists.ut.ee
Programmeerimine keeles C++
 
  aine.ati.ml@lists.ut.ee
Machine Learning course
 
  aine.ati.neuro@lists.ut.ee
"Introduction to Computational Neuroscience" course at CS
 
  aine.ay.kutse04@lists.ut.ee
2004 a. kutseõpetajate info vahetamine
 
  aine.ay.reaal05@lists.ut.ee
õppetööalase info vahetamiseks AÜ reaalainete tudengite vahel
 
  aine.bggg.02.062@lists.ut.ee
arengustrateegia praktikumi suhtluslist
 
  aine.dwh@lists.ut.ee
seminar "Topics in Data Warehousing & BI systems"
 
  aine.flke.05.025.2010@lists.ut.ee
Türgi keele algajate grupi postiloend 2010–/2011
 
  aine.grupitoo@lists.ut.ee
grupitöö meetodid sotsiaaltöös
 
  aine.klienditoo.05@lists.ut.ee
TÜ Pärnu Kolled¿i sotsiaaltöö korralduse tudengitele
 
  aine.korpuslingvistika@lists.ut.ee
Kursuse ametlik list
 
  aine.lofy.03.076@lists.ut.ee
LOFY.03.076 Robootika projekt
 
  aine.majandus.ka@lists.ut.ee
K6igile, kes v6tavad aineteblokki "majandus k6rvalainena"
 
  aine.mt.andmeanalyys1@lists.ut.ee
Õppeaine "Andmeanalüüs 1." postiloend.
 
  aine.mt.at.aa@lists.ut.ee
Kursuse "Algoritmid ja andmestruktuurid" list
 
  aine.mt.at.aa.lisa@lists.ut.ee
Kursuse "Algoritmid ja andmestruktuurid" lisapraktikumide info list
 
  aine.mt.ati.p2p@lists.ut.ee
P2P kursuse list
 
  aine.mt.ati.robots@lists.ut.ee
MTAT.08.015 Robot Fight aine list
 
  aine.mt.ati.testingseminar@lists.ut.ee
Aine "Tarkvara testimise praktikum" (MTAT.03.268) info list.
 
  aine.mtat.03.032@lists.ut.ee
Kursuse MTAT.03.032 "Kasutajaliideste kavandamine" infovahetamise loend
 
  aine.mtat.03.138@lists.ut.ee
Kursuse "Tarkvaraprojekt" list
 
  aine.mtat.03.231@lists.ut.ee
BPM course mailing list
 
  aine.mtat.03.239@lists.ut.ee
Bioinformatics course (MTAT.03.239) list
 
  aine.mtat.05.091@lists.ut.ee
MTAT.05.091 magistriseminari infovahetuse list.
 
  aine.mtat.08.009@lists.ut.ee
Mailing list for the course mtat.08.009 Distributed Systems
 
  aine.mtat.08.020.2016@lists.ut.ee
Paralleelarvutused õppetund listi
 
  aine.mtat.08.039@lists.ut.ee
Course list
 
  aine.mtat03.166@lists.ut.ee
MTAT.08.010 (old code MTAT.03.166) "Teadusarvutused / Scientific Computing" kursuse list
 
  aine.robootikaprojekt@lists.ut.ee
Robootika projekt
 
  aine.ruby@lists.ut.ee
Ruby on Rails kursus
 
  aine.tarkvaratehnika_05@lists.ut.ee
tarkvaratehnika koordineerimine
 
  ajalugu.arutelu@lists.ut.ee
Arutelu ajaloo üle.
 
  apee@lists.ut.ee
Hispaania keele opetaja list
 
  arhiivindus@lists.ut.ee
Arhiivinduse eriala list
 
  ati.advjava@lists.ut.ee
ATI Advanced Java / Java Edasijõudnutele
 
  ati.algorithmics@lists.ut.ee
Advanced Algorithmics (Algoritmika) list
 
  ati.dme.juhendajad@lists.ut.ee
Aine "Diskreetse matemaatika elemendid" juhendajad
 
  ati.erialasse.juhendajad@lists.ut.ee
Sissejuhatus informaatika erialasse õppejõudude suhtluse list.
 
  ati.fm@lists.ut.ee
Formaalmeetodid tarkvaratehnikas (MTAT.03.274)
 
  ati.funprog@lists.ut.ee
ATI Funktsionaalne Programmeerimine
 
  ati.gml.juhendajad@lists.ut.ee
Aine "Graafid ja matemaatiline loogika" juhendajad
 
  ati.gtla@lists.ut.ee
GRID-tehnoloogia alused
 
  ati.hs@lists.ut.ee
ATI hajussüsteemid
 
  ati.machine-learning@lists.ut.ee
Masinõppimine ja sellega seonduv.
 
  ati.osehitus@lists.ut.ee
ATI kursus "Operatsioonisüsteemide ehitus"
 
  ati.text@lists.ut.ee
List for the course Text algorithms
 
  ati.turve@lists.ut.ee
ATI andmeturbe loengukursus
 
  ati.tvt@lists.ut.ee
MTAT.03.094
 
  av.ajalugu05@lists.ut.ee
FLAJ 2005. a. AV üliõpilastele
 
  ay.flgr.01.167@lists.ut.ee
Kursuse Suurbritannia ajakirjandus (flgr.01.167) list avatud ülikoolis õppijatele
 
  ay.koolieelne12@lists.ut.ee
infovahetus
 
  ay.oigus.oppekorraldus@lists.ut.ee
Õigusteaduskonna avatud ülikool
 
  bmf@lists.ut.ee
See on list TÜ ja TTÜ ühis-magistriõppekava BIOMEDITSIINITEHNIKA JA MEDITSIINIFÜÜSIKA õppejõudude kirjavahetuseks
 
  ebo@lists.ut.ee
Eesti Bioloogiaolümpiaad
 
  eksamiprogramm@lists.ut.ee
list kohtutäiturite ja pankrotihaldurite eksamiprogammil osalejatele
 
  erak.med.arst@lists.ut.ee
Erakorralise meditsiini arstidele
 
  eriala.ajalugu.10@lists.ut.ee
2010. aastal ülikooli asunud ajalootudengite infovahetuskoht
 
  eriala.ajalugu07@lists.ut.ee
eriala.ajalugu07
 
  eriala.bba.16@lists.ut.ee
List for 2016 Business Administration students
 
  eriala.bio.gt.09@lists.ut.ee
2009. aasta bioloogia, geenitehnoloogia ja ökoloogia tudengite list
 
  eriala.chem.2002@lists.ut.ee
Keemia 2002 aasta tudengitele
 
  eriala.geo.09@lists.ut.ee
Geograafid 2009
 
  eriala.jrnl.pr.07@lists.ut.ee
Ajakirjandus ja suhtekorraldus 2007.a
 
  eriala.juura.08@lists.ut.ee
MUHELIST
 
  eriala.keemia.03@lists.ut.ee
List keemia 2003 kursale
 
  eriala.kk.2010@lists.ut.ee
Kehaline kasvatus ja sport 2010
 
  eriala.kkkorraldus.2007@lists.ut.ee
Õppeinfo vahetamiseks
 
  eriala.kkt08@lists.ut.ee
2008. aasta keskkonnatehnoloogid
 
  eriala.klassfil.07@lists.ut.ee
2007ülikooli astunud klassikalistele filoloogidele
 
  eriala.konv.tolge10@lists.ut.ee
2010. aastal alustanud suulise tõlke tudengite list
 
  eriala.konv.tolge16@lists.ut.ee
eriala.konv.tolge16
 
  eriala.lote.bioloogia.14@lists.ut.ee
TÜ lote bio baka 2014
 
  eriala.majandus.12@lists.ut.ee
Sissejuh. erialasse 12
 
  eriala.materjaliteadus07@lists.ut.ee
Materjaliteadlased 2007
 
  eriala.psych.14@lists.ut.ee
2014. aastal Tartu Ülikoolis õpinguid alustanud psühholoogid.
 
  eriala.romanistika.07@lists.ut.ee
Romanistika 2007
 
  eriala.stom.07@lists.ut.ee
List 2007 aastal alustanud hambaarstiteaduse üliõpilastele
 
  etnogeneesi.arheoloogia@lists.ut.ee
Loengukursuse FLAJ.01.150 Etnogeneesi arheoloogia list.
 
  eval.mt.mang@lists.ut.ee
Äriidee õpetamise infovahetus
 
  evolutsioonimehhanismid2013@lists.ut.ee
õppeaine list
 
  evolutsioonimehhanismid2014@lists.ut.ee
Evolutsioonimehhanismid 2014 õppematerjalid
 
  evolutsioonimehhanismid2015@lists.ut.ee
Evolutsioonimehhanismid 2015 õppematerjalid
 
  evolutsioonimehhanismid2016@lists.ut.ee
Evolutsioonimehhanismid 2016 õppematerjalid
 
  fyysika.fundamentaal@lists.ut.ee
Fundamentaalfüüsika seminaride teated jms
 
  fyysika.pkop@lists.ut.ee
Füüsika õpetamine põhikoolis
 
  geenitehnoloogia12@lists.ut.ee
Geenitehnoloogia 2012. a. tudengid
 
  ht.ht.mag@lists.ut.ee
HT ht magistrandid
 
  ht.hum@lists.ut.ee
HT humanitaarained
 
  ht.ka_k6p_n6@lists.ut.ee
kutseõppeasutuste nooremõpetajad
 
  ht.ka_kela_n6@lists.ut.ee
KELA_NÕ
 
  ht.kutse11@lists.ut.ee
Kutseõpetajad 2011
 
  ht.kutse13@lists.ut.ee
Kutseõpetajad 2013
 
  ht.kutseaasta.k6p_me@lists.ut.ee
KÕP_ME
 
  ht.loodus@lists.ut.ee
HT loodusteaduslikud ained
 
  ht.reaal@lists.ut.ee
HT reaalained
 
  ht.taiendus.keila.eripedagoog@lists.ut.ee
Täiendõppekursuse "Eripedagoogika" Keila Gümnaasiumi rühma infolist.
 
  ht.taiendus.koolijuht@lists.ut.ee
Täiendõppekursuse "Haridusasutuse juhtimise juriidilised, poliitilised ja majanduslikud alused" osa
 
  htkutseaasta@lists.ut.ee
Praktika - ja kutseaasta talitus
 
  hv.tudeng@lists.ut.ee
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaste postiloend
 
  ims.mat@lists.ut.ee
IMS labori materjalidega seotud mured
 
  ims.mooc@lists.ut.ee
IMS Mooci arendus
 
  it.law@lists.ut.ee
Mailing list for the Faculty of the IT Law Programme at the University of Tartu
 
  it_seminar@lists.ut.ee
Master Seminar in Robotics and Computer Engineering
 
  itaalia@lists.ut.ee
Itaalia keele ja kultuurialase info vahendamiseks TÜ itaalia keele tudengite seas.
 
  kjr01@lists.ut.ee
Kirjanduse ja rahvaluule tudengite meililist.
 
  koglingsem@lists.ut.ee
Kognitiivse lingvistika seminar
 
  kool.globe@lists.ut.ee
koolide keskkonnaprojekt
 
  koolitajad.talgebra@lists.ut.ee
Õpiprogrammi T-algebra koolitajate list
 
  koolitajad.wiris@lists.ut.ee
Arvutialgebra süsteemi WIRIS koolitajad
 
  kunstiajalugu@lists.ut.ee
Tartu Ülikooli kunstiajaloolaste list
 
  materj.lend-2@lists.ut.ee
Materjaliteaduse II lend
 
  matinfop@lists.ut.ee
Õpetajakoolituse kirjad
 
  msi-vu@lists.ut.ee
MSI valikuuringute teooria kursuste list (kinnine)
 
  mt@lists.ut.ee
Materjaliteaduse ja - tehnoloogia infolist
 
  mt.2012@lists.ut.ee
Materjaliteaduse 2012. aasta tudengid
 
  mtk.klubi@lists.ut.ee
Majandusteaduskonna klubi infovahetus.
 
  okophys.seminars@lists.ut.ee
TÜ ökofüsioloogia õppetooli seminarid
 
  org.mat-inf.tudengiselts@lists.ut.ee
MAT-INF tudengiseltsi liikmete list
 
  org.mat-inf.tudengiselts.juhatus@lists.ut.ee
MAT-INF tudengiseltsi juhatus
 
  org.psyhhiaatriaring@lists.ut.ee
Psühhiaatria ring
 
  org.robotexteam@lists.ut.ee
Robotex2005 Dream teami list
 
  org.teamred.robotex2005@lists.ut.ee
ühe Robotex 2005 võistkonna list
 
  org.tudengfyysikatundi@lists.ut.ee
Tudeng Füüsikatundi liikmed
 
  orientalistika@lists.ut.ee
TÜ orientalistika seminaride ning seotud kursuste ja ürituste teated
 
  patfys@lists.ut.ee
ARBS patoloogilise füsioloogia õppetooli infolist
 
  pc.juhtum.parnu@lists.ut.ee
juhtumipõhise võrgustikutöö Pärnu õppegrupp
 
  pc.juhtum.tartu@lists.ut.ee
juhtumipõhise võrgustikutöö Tartu õppegrupp
 
  pc.juhtum.viru@lists.ut.ee
juhtumipõhise võrgustikutöö Viru õppegrupp
 
  proling@lists.ut.ee
Programmeerimishuvilised lingvistid
 
  psyhopetaja@lists.ut.ee
Psühholoogia õpetaja lisaeriala astunud 08 sügis
 
  semioon_sise@lists.ut.ee
TÜ Semiootikaüliõpilaste liidu Semioon siselist
 
  semiootika.ba@lists.ut.ee
Semiootika BA suhtlus
 
  skas@lists.ut.ee
Soome keele aineselts
 
  statistika2013@lists.ut.ee
Matemaatiline statistika 2013
 
  stom07ryhm01@lists.ut.ee
Stom07,Rühm01
 
  students.chem@lists.ut.ee
Keemiatudengite üldlist.
 
  suhtlemine@lists.ut.ee
suhtlemine ja tagasiside
 
  taiendus.tartujuht@lists.ut.ee
täienduskoolitus
 
  teadus.bioinf@lists.ut.ee
Bioinformaatika ja arvutuslik bioloogia
 
  transition@lists.ut.ee
EU-Russian Studies faculty members list
 
  uliopilased.keeleteadus@lists.ut.ee
eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üliõpilased
 
  ut.arst@lists.ut.ee
TÜ arstitudengite vestluslist
 
  ut.ati.musicproc@lists.ut.ee
Muusikatöötlusega seotud huvigrupp
 
  ut.kardio.residendid@lists.ut.ee
eriala info edastamiseks
 
  ut.lati.keel@lists.ut.ee
TÜ läti keele kursuse list
 
  ut.physics.ara@lists.ut.ee
List Arvutiriistvara aluste kursuse tarbeks
 
  venekeel@lists.ut.ee
vene
 
Töötab kasutades Sympa 3.2.1